Dni wolne od pracy w WTZ Krosno

Wielki Piątek  30.03.2018r.
Weekend majowy 30.04.2018r., 2.05.2018r., 04.05.2018r.
Weekend czerwcowy 1.06.2018r.
Przerwa wakacyjna  30.07.2018r. - 17.08.2018r.
Weekend listopadowy 02.11.2018r.
Przerwa świąteczna 24.12.2018r., 31.12.2018r.

Sport i rekreacja

Dla osób chętnych i aktywnych fizyczne Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie organizuje zajęcia sportowo - rekreacyjne. Udział w zawodach i olimpiadach sportowych

» SZCZEGÓŁY ZAJĘĆ SPORTOWYCH

Protokół z zebrania Samorządu Warsztatu Terapii Zajęciowej

W dniu 23.01.2018 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej, odbyło się zebranie samorządu. Spotkanie miało na celu ustalić program działania na rok 2018 r. Członkowie Samorządu w składzie:

 • Izabela Stefanik - przewodnicząca
 • Adam Pikul - z-ca przewodniczącej
 • Tomasz Tyszkiewicz - skarbnik
 • Ewelina Mazur - sekretarz
 • Monika Trześniowska - członek
 • Patrycja Stefanik - członek

Plan zadań samorządu na rok 2018:

 • Inicjowanie i organizacja zabaw okolicznościowych: Walentynek, Karnawału, Mikołajek, Andrzejek.
 • Inicjowanie i pomoc w organizacji apeli okolicznościowych: Dzień kobiet i mężczyzn, Dnia Nauczyciela, Świąt Wielkanocnych i bożonarodzeniowych.
 • Inicjowanie i pomoc w organizacji ciekawego i aktywnego spędzenia czasu wolnego dla uczestników WTZ, wyjścia do: kina, teatru, muzeum, na koncert, na basen itp.
 • Inicjowanie akcji społecznych i charytatywnych w WTZ: Sprzątanie świata, zbiórki nakrętek PET, zbiórki baterii itp.
 • Pośredniczenie w rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyznach: uczestnik - uczestnik, uczestnik - grupa.
 • Aktywna współpraca z kierownictwem placówki WTZ oraz instruktorami poszczególnych pracowni w zakresie organizacji wycieczki terapeutyczno - wypoczynkowej, zawodów sportowych.
 • Pomoc przy organizacji kiermaszy naszych prac np. z okazji świąt Wielkanocnych, Dnia Wszystkich Świętych, czy Bożego Narodzenia.

Protokołowała: Ewelina Mazur

Copyright (c) Warsztat Terapii Zajęciowej w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika ›  Klauzula informacyjna