Dni wolne od pracy w WTZ Krosno

Wielki Piątek  30.03.2018r.
Weekend majowy 30.04.2018r., 2.05.2018r., 04.05.2018r.
Weekend czerwcowy 1.06.2018r.
Przerwa wakacyjna  30.07.2018r. - 17.08.2018r.
Weekend listopadowy 02.11.2018r.
Przerwa świąteczna 24.12.2018r., 31.12.2018r.

Sport i rekreacja

Dla osób chętnych i aktywnych fizyczne Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie organizuje zajęcia sportowo - rekreacyjne. Udział w zawodach i olimpiadach sportowych

» SZCZEGÓŁY ZAJĘĆ SPORTOWYCH

Wizyta w  lokalu "NASZA CHATA" w Rymanowie Zdroju

W dniu 20.02.2018 r. przy współpracy dwóch pracowni: cukierniczo-garmażeryjnej i małej gastronomii zrodził się pomysł na odwiedziny małego a zarazem uroczego lokalu gastronomicznego "Nasza Chata" w Rymanowie Zdroju. Ta mała gastronomia to miejsce gdzie można skosztować domowych potraw. A największą popularnością cieszą się pierogi. Lokal prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju. Celem wizyty było przybliżenie uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej pracy w ZAZ oraz wzmocnienie motywacji i chęci do podjęcia zatrudnienia. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie.

Copyright (c) Warsztat Terapii Zajęciowej w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika ›  Klauzula informacyjna