W 2021 roku czworo Uczestników Zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie podjęło zatrudnienie w Zakład Aktywności Zawodowej nr 1 PSONI Koło w Krośnie i Zakład Aktywności Zawodowej nr 2 PSONI Koło w Krośnie. Nową zawodową drogą życia podążać będą: Pan Sławomir Liebner, Pan Daniel Mika, Pani Gabriela Czekańska i Pani Ewelina Mazur.

Jesteśmy z Was bardzo dumni, życzymy powodzenia, wytrwałości w dążeniu do celu i utrzymania się w zatrudnieniu. Pozostałym Uczestnikom zajęć w WTZ życzymy dużo motywacji do pracy i nabywania nowych kompetencji zawodowych.