W WTZ PSONI Koło w Krośnie nie zwalnia się tempa. Tym razem pracownia małej gastronomii przy wsparciu innych chętnych Uczestników przygotowała na posiłek dla swoich kolegów i koleżanek tradycyjne pierogi. Ponieważ lepienie dla takiej gromady trwało kilka godzin stało się świetną okazją do integracji, wielu wspólnych rozmów, żartów i zacieśniania więzi. A, że pochwał od degustatorów było co niemiara "kucharze" zgodnie stwierdzili, że warto było ciężko pracować.