Uczestnicy zajęć WTZ PSONI Koło w Krośnie zgłosili się do projektu o nazwie: "Komputerowe ABC" organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Nasi kursanci szkolą się w zakresie obsługi podstawowych programów komputerowych takich jak: Microsoft Word czy Excel. Zdobywają wiedzę jak bezpiecznie poruszać się w sieci internetowej oraz jak korzystać z poczty elektronicznej. Spotkania odbywają się systematycznie w poniedziałki i piątki, a cały kurs zakończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu. Nabyte umiejętności podniosą kwalifikacje zawodowe naszych Uczestników i z pewnością zostaną wykorzystane w życiu codziennym.