W dniu 14 września 2023 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie rozpoczęła się realizacja zadania pn. "Zawsze jesteś zwycięzcą" dofinansowanego ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityski Społecznej w Rzeszowie i realizowanego przez "Fundację im. Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego". Jest to projekt dedykowany osobom z niepełnosprawnością m.in.: z terenu Miasta Krosna, w którym to nasi Uczestnicy uczą się jak grać w szachy. Spotkania odbywają się co tydzień pod okiem trenera. Życzymy powodzenia i dobrej zabawy!