Samorząd Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie zorganizował miłą niespodziankę dla pracowników WTZ z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W imieniu wszystkich uczestników przedstawiciele Samorządu złożyli życzenia, natomiast grupa cukierniczo - garmażeryjna zadbała o słodki poczęstunek.