25.01.2021 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie. Ostatecznie na przedstawicieli społeczności Uczestników wybrano:

 

  • Przewodniczący Samorządu WTZ: Drebot Andrzej
  • Zastępca Przewodniczącego: Zajączkowska Agnieszka
  • Skarbnik: Drozd Beata
  • Sekretarz: Karnasiewicz Justyna
  • Członek: Jamróg Paweł

Opiekunem Samorządu jest Pani Aneta Bliźniak Hryń

 

Zadania Samorządu na 2021 r.

  • Zaspokajanie potrzeb społeczności Uczestników w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej w stopniu umożliwiającym przez pandemię
  • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności Warsztatowej;
  • Dbanie o dobre imię i honor Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.