W dniu 16.01.2019 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej, odbyło się zebranie samorządu. Spotkanie miało na celu wyłonienie nowego składu samorządu Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie.

 

Członkowie Samorządu w składzie:

 • Andrzej DREBOT - przewodniczący
 • Jolanta BALCERZAK - z-ca przewodniczącego
 • Beata DROZD - skarbnik
 • Agnieszka ZAJĄCZKOWSKA - sekretarz
 • Justyna KARNASIEWICZ - członek
 • Katarzyna BOŻEK - członek

 

Plan zadań samorządu na rok 2019:

 • Inicjowanie i organizacja zabaw okolicznościowych: Walentynek, Karnawału, Mikołajek, Andrzejek.
 • Inicjowanie i pomoc w organizacji apeli okolicznościowych: Dzień kobiet i mężczyzn, Dnia Nauczyciela, Świąt Wielkanocnych i bożonarodzeniowych.
 • Inicjowanie i pomoc w organizacji ciekawego i aktywnego spędzenia czasu wolnego dla uczestników WTZ, wyjścia do: kina, teatru, muzeum, na koncert, na basen itp.
 • Inicjowanie akcji społecznych i charytatywnych w WTZ: Sprzątanie świata, zbiórki nakrętek PET, zbiórki baterii itp.
 • Pośredniczenie w rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyznach: uczestnik - uczestnik, uczestnik - grupa.
 • Aktywna współpraca z kierownictwem placówki WTZ oraz instruktorami poszczególnych pracowni w zakresie organizacji wycieczki terapeutyczno - wypoczynkowej, zawodów sportowych.
 • Pomoc przy organizacji kiermaszy naszych prac np. z okazji świąt Wielkanocnych, Dnia Wszystkich Świętych, czy Bożego Narodzenia.

 

Protokołowała: Ewelina Mazur