Uczestnikiem WTZ może zostać osoba z niepełnosprawnością intelektualną, o orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej, zawartym w Orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

 

Wymagane dokumenty:

  • podanie do Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie o przyjęcie do WTZ
  • kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
  • kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego

 

Podanie o przyjęcie do WTZ › do pobrania [pdf]

 

Podania należy składać do Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie przy ul. Grodzkiej 49 lub w siedzibie Zarządu Koła przy ul. Powstańców Śląskich 16