W 2012r. organizowaliśmy zajęcia dodatkowe realizując zadania publiczne pod nazwą:

 

  1. Promocja zdrowego stylu życia. Prowadzenie zajęć prozdrowotnych "Coś dla ciała i dla ducha" w ramach działalności Klubu "Razem do przodu". Przeprowadzono zajęcia w formie warsztatów psychologicznych, warsztatów aktywnego wsparcia rozwoju kondycji fizycznej oraz treningu umiejętności aktywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu. Klub „Razem do przodu” stał się miejscem rozwoju zainteresowań, praktycznej wiedzy i samorealizacji dla 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Krosna.

  2. "Zróbmy coś dla siebie". Wsparcie i stymulacja umiejętności społeczno – zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dla 27 osób z terenu Gminy Krosno zorganizowano warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty psychologiczne oraz trening umiejętności społeczno- zawodowych. Warsztatowicze mieli możliwość wzięcia udziału w praktycznym szkoleniu z zakresu przygotowywania i serwowania napojów kawowych i herbat, wybranych deserów oraz obsługi kelnerskiej. Obecnie nabyte umiejętności uczestnicy wykorzystują podczas treningu zawodowego w Kawiarence Jordanowskiej.

 

Realizacja zadań była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Gminy Krosno.

 

 

Prowadzimy w godzinach popołudniowych zajęcia proekologiczne pod hasłem: "Jestem przyjacielem środowiska". Obejmują one warsztaty psychologiczne, warsztaty ekologiczne i trening wykorzystania wiedzy ekologicznej w praktyce. W projekcie uwzględniono nowatorskie podejście do osób z niepełnosprawnością intelektualną, jako świadomego podmiotu potrafiącego prowadzić ekologiczny - zdrowy styl życia, szanować przyrodę, propagować jej prawa i definiować obowiązki społeczeństwa wobec niej. Udział w projekcie stwarza szansę osobom z niepełnosprawnością intelektualną na podniesienie świadomości dbania o swoje zdrowie, rozwój osobowości oraz kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, a także praktyczne poznanie zasad zdrowego stylu życia. Projekt dofinansowany jest ze środków Gminy Krosno.