W dniu 20.02.2018 r. przy współpracy dwóch pracowni: cukierniczo-garmażeryjnej i małej gastronomii zrodził się pomysł na odwiedziny małego a zarazem uroczego lokalu gastronomicznego "Nasza Chata" w Rymanowie Zdroju.

Ta mała gastronomia to miejsce gdzie można skosztować domowych potraw. A największą popularnością cieszą się pierogi. Lokal prowadzi Zakład Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju. Celem wizyty było przybliżenie uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej pracy w ZAZ oraz wzmocnienie motywacji i chęci do podjęcia zatrudnienia. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie.