Uczestnicy zajęć klubowych PSONI Koło w Krośnie odbyli dwudniową wycieczkę do Lublina, Kazimierza Dolnego nad Wisłą i Janowca. Zwiedzili Muzeum Narodowe na Zamku w Lublinie, Kaplicę Św. Trójcy, najważniejsze zabytki Starego Miasta oraz Muzeum Wsi Lubelskiej. Następny dzień zwiedzania rozpoczęli od spaceru uliczkami zabytkowego Kazimierza, odbyli rejs statkiem po Wiśle, a następnie udali się na ruiny zamku w Janowcu. Klubowicze skosztowali regionalne przysmaki jakimi są lubelski cebularz i kazimierski kogut. Wycieczka była okazją do sprawdzenia się w roli odpowiedzialnego podróżnika. Klubowicze wykazali się samodzielnością podczas pakowania potrzebnych rzeczy, przyjmowania leków i gospodarowania budżetem. Uczestnicy zajęć włączyli się do akcji organizowanej przez ŚDS PSONI Koło w Krośnie przy ul. Hallera w Krośnie i zostawili wędrujące kamyczki w popularnych punktach turystycznych. Na koniec wycieczki Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że lubelskie jest piękne.