W dniu 14 lutego 2022 roku przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie. Poprzedzone były kampanią wyborczą oraz debatą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy Uczestnicy warsztatu. Wzięło w nim udział 37 osób wybierających swoich przedstawicieli spośród 6 kandydatów. Wśród wszystkich oddanych głosów były 2 nieważne. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwał p. Grzegorz Jaracz. Komisja wyborcza w składzie: p. Agnieszka Fejkiel, p. Katarzyna Habrat oraz opiekun Samorządu: p. Aneta Bliźniak – Hryń dokonała obliczeń głosów.

 

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczestników WTZ w PSONI Koło w Krośnie w skład Samorządu Uczestników weszło sześć osób o największej liczbie głosów, z następującym przydziałem funkcji na rok 2022:

Przewodniczący Samorządu - Beata Drozd

Wiceprzewodniczący Samorządu - Andrzej Drebot

Skarbnik Samorządu - Justyna Karnasiewicz

Sekretarz Samorządu - Agnieszka Zajączkowska

Członek Samorządu - Paweł Jamróg

Członek Samorządu - Józef Stasiowski

 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

Opiekunowie